معاونت درمان

دانشکده علوم پزشکی بهبهان | مراکز غیرمجاز طب سنتی

-انجمن گیاهان دارویی ایران- شعبه اصفهان

2- مرکز آموزش های تخصصی دانشگاه علم و فرهنگ ( وابسته به جهاد دانشگاهی)

3- معاونت ترویج و آموزش وزارت جهاد کشاورزی

4- معاونت آموزشی جهاد دانشگاهی

5-مرکز توسعه آموزش های مجازی پارس

6- جهاد دانشگاهی واحد مازندران

7-انجمن علمی پرستاری ایران- شعبه اهواز

8-موسسه آموزش پزشكی و پیشرو دانش آریستا

9-موسسه پیشگامان طب سنتی ایرانیان

10- موسسه بین المللی ایرانیان آریا

11-سازمان آموزش فنی و حرفه ای کشور

12-انجمن تحقیقات حجامت ایران به مدیریت آقای حسین خیراندیش

13-شعب استانی انجمن تحقیقات حجامت ایران

14-کلاسهای آموزشی دکتر حسین روازاده با عنوان موسسه احیای جامع ایرانیان به صورت حضوری و غیر حضوری(مجازی)

15-موسسه نصر

16-شرکت دانشگاهی پژوهشگران و نوآوران دانشگاه تهران

17-پژوهشکده گیاهان دارویی جهاد دانشگاهی استان البرز

18-مرکز نجوم و علوم نوین عبدالعظیم حسنی

19-موسسه پیک شفا اصفهان

20-آموزشکده فنی و حرفه ای سبز ایران استان فارس وابسته به سازمان فنی و حرفه ای

21-مجتمع طب سنتی شهدای رهپویان وصال استان فارس

22-شرکت شفای کردستان(سنندج)

23-دانشگاه ارمنستان

24-آموزشگاه سلامت سبز

25-مرکز علوم و فنون و مکمل و علوم مرتبط دانشگاه تهران

26-موسسه زلال نور تربت حیدریه

27-موسسه طب سنتی ایرانیان ماد(دانشگاه آزاد خوراسگان)

28-جهاد دانشگاهی واحد اصفهان

29-انجمن تحقیقات طب سنتی ایران

30-کانون فرهنگی هنری دانشگاه تهران

31-مدرسه علمیه اسلام شناسی حضرت زهرا(س)

32-کانون امام رضا(ع) دانشگاه فردوسی مشهد

33-موسسه جامع پژوهشی طب سنتی سلامت

34-دانشگاه بین المللی امام خمینی(ره) قزوین

35-کانون فرهنگی هنری حیات طیبه مشهد

36-انجمن بین المللی علوم، فناوری و ورزش

37-بنیاد اندیشه های امام جعفر صادق(ع)

38-موسسه آموزشی-پژوهشی پردیس ایرانیان

39-پژوهشکده دانشگاهی علوم و فنون آتیه