معرفی واحد:

اداره امور آزمایشگاههای شهرستان بهبهان زیر مجموعه حوزه معاونت درمان دانشکده بهبهان بوده که آزمایشگاههای تشخیص طبی شهرستان را تحت پوشش نظارتی دارد رسالت اصلی اداره امور آزمایشگاهها ارتقاء سطح کیفی و کمی خدمات آزمایشگاهی می باشد. این اداره در زمینه نظارت و بازرسی بر آزمایشگاههای بیمارستانها و درمانگاهها در بخشهای دولتی و غیر دولتی، ارزشیابی و صدور پروانه و رسیدگی به شكایات واصله از این مراكز فعالیت می‌كند.

شرح وظایف:

_جمع آوري آمار آزمايشگاههاي خصوصي/ دولتي (وابسته به دانشگاه- سازمانها و سایر ادارات) سطح دانشکده؛

_نظارت و كارشناسی بر امور آزمایشگاه­های تشخیص طبی بر اساس اجرای استانداردهای موجود و رعایت دستورالعمل­ها و مقررات؛

_كنترل كیفی آزمایشگاه­ها از طریق بازدیدهای مستمر؛

_بررسی و رسیدگی به شكایات طرح شده از آزمایشگاه­ها؛

_چگونگي عملكرد بخشهاي مختلف آزمايشگاهها و دستگاههاي موجود در آزمايشگاهها؛

_بررسي استاندار بودن ساختمان آزمايشگاهها؛

_بررسي استاندارد بودن پرسنل شاغل در آزمايشگاهها؛

_ابلاغ بخشنامه ها و آئين نامه ها ودستورالعملهاي وزارتي به آزمايشگاهها؛

_بازديد و ارزيابي كنترل كيفي آزمایشگاههای تحت پوشش؛

_نظارت و بازرسي آزمايشگاهها در شيفت عصر و شب؛

_ابلاغ استانداردهاي آزمايشگاهي؛

_برگزاري كارگاه مديريت كيفيت واستاندارد سازي؛

_بررسي حضور مسئولين فني در شيفت هاي قيد شده در پروانه...؛

_پیگیری کلیه امور مربوط به طرح تحول نظام سلامت