منوی معاونت


 معرفی واحد طب سنتی 

طب سنتی ایران، میراث گرانقدر بجای مانده از تلاش حکیمانه، تحقیقات عالمانه و تجارب ارزشمند هزاران دانشمند و حکیم دوران های گذشته به ویژه دوران ۱۴۰۰ ساله تمدن اسلامی است که نه تنها در دوران گذشته بلکه برای دنیای امروز و فردا نیز در این دریای پهناور، گوهرهای درخشان و ناسفته فراوانی وجود دارد.
احیاء طب سنتی با جمع آوری، طبقه بندی، بررسی و ارزیابی این میراث عظیم، نه تنها واپسگرایی نیست، بلکه گامی اساسی در دستیابی به دانش مستحکم و تأمین حداکثر سلامت برای آحاد مردم و بهره گیری های رو به تزاید و پرثمر از اعتماد بنفس ملی برخاسته از این حرکت است.
اینک که به یاری پروردگار، پس از سالهای طولانی، بار دیگر دروازه های ورود به عرصه قانونمند آموزش، پژوهش و ارائه خدمات طب سنتی به روی گروهی از فرهیختگان برگزیده میهن اسلامی ما گشوده شده است، ضرورت ساماندهی جدّی ابعاد مختلف کاربرد طب سنتی در تمام مراحل آن بخوبی احساس می شود لذا تدوین «منشور احیاء و کاربرد طب سنتی» با چنین انگیزه و هدفی صورت می گیرد.
لذا این دانشکده در راستای سیاست های دولت محترم از سال 1396 اقدام به تاسیس این اداره نموده و امیدوار است گام موثری را درجهت ارتقا سلامت جامعه با هدف نشرطب سنتی ایرانی  بردارد.

شرح وظایف:

  -  مشارکت در راه اندازی پشتیبانی سلامتکده های طب سنتی در سطح دانشکده
   -مشارکت در بررسی و پاسخگویی به شکایات مرتبط با خدمات طب سنتی و مکمل
   -مشارکت در ارزیابی و رضایت سنجی از مطبها، سلامتکده های طب سنتی و مکمل و دیگر مراکز ارائه کننده اینگونه خدمات
  - نظارت بر حسن اجرای ضوابط و دستورالعمل های ابلاغی معاونت طب سنتی ایرانی – اسلامی وزارت در حوزه های تابعه دانشکده
   -مشارکت در تهیه شاخص های استانداردها، چک لیست ها و ابزارهای پایش و نظارت در حوزه طب سنتی و مکمل با معاونت درمان
  - مشارکت در نیازسنجی، تهیه بسته های آموزشی و برگزاری دوره های طب سنتی و مکمل برای گروه هدف حرف پزشکی در منطقه