کمیته ترویج زایمان طبیعی بیمارستان فریده بهبهانی با حضور کارشناس مامایی معاونت د...

کمیته ترویج زایمان طبیعی

کمیته ترویج زایمان طبیعی بیمارستان فریده بهبهانی با حضور کارشناس مامایی معاونت درمان و کلیه متخصصان زنان و ریاست بیمارستان ،مدیر داخلی و متر...
1397/07/27 | SuperUser Account | | اطلاعیه | 214 | 0 نظر | print | |

کمیته ترویج زایمان طبیعی بیمارستان فریده بهبهانی با حضور کارشناس مامایی معاونت درمان و کلیه متخصصان زنان و ریاست بیمارستان ،مدیر داخلی و مترون و سایر اعضاء کمیته در خصوص بررسی علل سزارین و راهکارهای افزایش زایمان طبیعی در دفتر سرپستی بیمارستان فریده بهبهانی تشکیل شد.

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو