در چهارمین کنگره تخصصی اولین و کنگره بین المللی ساخت و مدیریت منابع و تجهیزات ک...

تقدیر از پرسنل دانشکده در کنگره تخصصی ساخت بیمارستانی

در چهارمین کنگره تخصصی اولین و کنگره بین المللی ساخت و مدیریت منابع و تجهیزات که با حضور مسئولین کشوری و وزیران بهداشت و درمان و مسکن و همچ...
1397/07/27 | SuperUser Account | | اطلاعیه | 733 | 0 نظر | print | |

در چهارمین کنگره تخصصی اولین و کنگره بین المللی ساخت و مدیریت منابع و تجهیزات که با حضور مسئولین کشوری و وزیران بهداشت و درمان و مسکن و همچنین کارشناسان بهداشت محیط ارشد سراسر کشور در دانشگاه ایران برگزار شد ، مقالات مهندس کفاش بهبهانی پرسنل دانشکده علوم پزشکی به عنوان مقالات برتر شناخته و طرح ایشان نیز بصورت پوستر ارائه شد و از کنگره لوح سپاس دریافت نمود.مجموعه دانشکده علوم پزشکی این موفقیت را به ایشان تبریک می گوید و برای ایشان از درگاه ایزد منان تندرستی توام با موفقیت روزافزون مسئلت می نماید.

نویسنده
SuperUser Account

Kasraco@Gmail.om
*******

SuperUser Account

  نظرات

نظری وجود ندارد.

جستجو